IMAHEN NI NUESTRA SEÑORA ...

(DPA)
CACERES INBOX


Peñafrancia fiesta. Sa pig-aandaman na selebrasyon kan Festividad ni Ina, sa sinambit na circular sa gigibohon na Traslacion Procession, an mga imahen ni Ina asin kan Divino Rostro ilulunad sa vehiculo mantang sa fluvial procession ipapadagos man...

Read latest Bicol Mail online.

Online newspapers at PressDisplay.