CALLE MADUROS

CACERES INBOX


pero dai man tolos ako nakanood ta 3 kaming mga aki na nag aaragawan sa pagsangkay,alagad sa perang metros na napadalagan ko nin pa ikis ikis an bisekleta, grabeng kasiraman an sakuyang namatean. Mas namaster ko an pag bisekleta kan pig bakalan kami...

Read latest Bicol Mail online.

Online newspapers at PressDisplay.