Mangalok sa Magsaysay

Ramon Paduga
OPINION


Nung bata pa ako, nasa anim hanggang walong taong gulang, malimit akong dinadala ng tatay ko sa bahay ni Lola sa Magsaysay, Palawan tuwing ‘summer break’. Masayang-masaya ako at nakakalaro ko ang aking mga pinsan. Mahilig kami magtaguan at magkwentuhan...

Read latest Palawan News online.

Online newspapers at PressDisplay.